Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
medaille
Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
De Stichting tot Instandhouding van Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
 
 

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

 
collectie.Kousenbandcollectie.GuldenVlies collectie.HuisordeNassaucollectie.MWO.ONL.stalencollectie.Inhuldigingsmedaille 
De collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden telt bijna 25.000 voorwerpen. Naast fraaie Nederlandse én buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen, bestaat de verzameling tevens uit marokijnleren etuis, gekalligrafeerde oorkonden en statutenboeken, kleurrijke orde- en ambtskostuums, geschilderde en gegraveerde portretten van gedecoreerden, porselein en tal van andere objecten die op dit onderwerp betrekking hebben.
 

 

 

De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

 
Meteen na de oprichting in 1956 begon de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden met het verzamelen van ordetekenen, eretekens en andere voorwerpen die betrekking hebben op de wereld van ridderorden en onder- scheidingen. In de beginjaren schonk de stichting de aangekochte voorwerpen aan het museum. 
 
 collectie.Geuscollectie.Antwerpen.1585collectie.Geertruidenberg collectie.OrdeHeiligeMichaelcollectie.SG   collectie.ridderOrdeSintJancollectie.OrdeHeiligeLodewijkcollectie.Doggersbankmedaille
 

 

 

Sinds 1961 blijft de stichting eigenaar van de voorwerpen die zij aankoopt. Deze worden aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in bruikleen afgestaan. De door de stichting opgebouwde verzameling telt bijna 2.000 voorwerpen. De collectie van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevat verschillende zeldzame topstukken.

 

  collectie.stallplateBath   collectie.Unie   collectie.ridder.Unie  collectie.OrdeBeideSiciliën collectie.OrdeOlifant  collectie.W1  collectie.MWO

 

 

Uw steun is voor het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden van groot belang. Wilt u het museum ondersteunen, wordt dan donateur van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Lees verder>
 

 collectie.Antwerpen  collectie-ONLcollectie.aartshertogFerdinandIVcollectie.SaksischErnestinischeHuisorde collectie.BelgischeKolonialeOrden  collectie.Korea

 
Terug naar boven