Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
medaille
2016 - oktober
Wilt u de nieuwsbrief 2016-2 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2016-2.
 
2016 - april
Wilt u de nieuwsbrief 2016-1 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2016-1.
 
2015 - oktober
Op zaterdag 17 oktober jl opende de gedeeltelijk vernieuwde vaste presentatie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In de afgelopen maanden hebben de drie eerste zalen van het Kanselarijmuseum een ingrijpende make-over ondergaan. Duidelijke teksten in Nederlands én Engels, heldere verhaallijnen, speciale kindervitrines en een esthetisch goed verzorgde presentatie maken de opstelling voor een groter publiek toegankelijk.
 
2015 - oktober
Wilt u de nieuwsbrief 2015-2 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2015-2.
 
2015 - 22 mei t/m 30 augustus: Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden in Tsjechië
Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vond van 22 mei tot 30 augustus 2015 in Brno, Tsjechië een grote overzichtstentoonstelling plaats van Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. De tentoonstelling werd gehouden in het Dietrichstein Palace, de hoofdzetel van van het Moravisch Museum. Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden ondersteunede de tentoonstelling, die mede georganiseerd wordt door de afdeling Nederland Studies van de universiteit van Olomouc, met een zeer omvangrijk bruikleen.
Bij de tentoonstelling verscheen de publikatie Nizozemí v řádech a vyznamenáních / Od zlatého rouna po součanost, door Ivan Koláčný (Brno 2015, ISBN 978-80-7028-448-3).
lees verder>
 
2015 - april
Wilt u de nieuwsbrief 2015-1 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2015-1.
 
2015 – 10 maart t/m 31 mei: Ridders van Oranje
Van 10 maart tot en met 31 mei 2015 was op Paleis Het Loo de tentoonstelling Ridders van Oranje, vier eeuwen lintjes aan vorst & volk te zien.
Klik hier om het persbericht te downloaden.
Bekijk ook de web-expositie Ridders van Oranje.
 
2014 - december
Wilt u de extra nieuwsbrief 2014-3 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2014-3.
 
2014 - november
Wilt u nieuwsbrief 2014-2 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2014-2.
 
2014 - april
Wilt u nieuwsbrief 2014-1 nog eens herlezen?
Klik dan op de link nieuwsbrief 2014-1.
 
2014 - 23 april t/m 6 juli
Van 23 april tot en met 6 juli 2014 was in Museum Muiderslot 'Ridders van Holland' te zien, een schatkamertentoonstelling over ridderorden in Holland, vanaf de Middeleeuwen tot heden. Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft aan deze tentoonstelling meegewerkt. Klik hier om de de bij de tentoonstelling verschenen publikatie te bekijken.
 
Lintjesregen 2014
Voor de lintjesregen 2014 zijn bij het Kapittel voor de Civiele Orden 3.533 voorstellen tot decoratieverlening ingediend. Uiteindelijk hebben 3.155 benoemingen plaats gevonden: vijftien personen zijn benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 3.140 mensen in de Orde van Oranje-Nassau. Van het aantal gedecoreerden is 35,37 % (1.116) vrouw en 64,63 % (2.039) man. In 2013 werden 3.054 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt en lagen deze percentages op 34,52 % en 64,48%.
lees verder>
 
 
 
2014 - 27 april
Tot en met 27 april 2014 was op Paleis Het Loo het objecttheater Wij Willem, de koningen die Nederland bouwden te zien. In deze multi-mediale presentatie waren enkele van de ridderorden te zien, afkomstig van de koningen Willem I, Willem II en Willem III.
lees verder>
 
2014 – 9 maart
Van 9 november 2013 tot en met 9 maart 2014 was op Paleis Het Loo de presentatie Katinka van Rood, vorstelijk beeldhouwster te zien. Jarenlang gaf de beeldhouwster Katinka van Rood les aan prinses Beatrix. Veel mensen kennen de rijksdaalders en guldens die ter gelegenheid van de troonswisseling in 1980 werden geslagen. Het ontwerp voor de 'dubbelkop' met de portretten van Juliana en Beatrix werd gemaakt door Katinka van Rood. Veel minder bekend is dat zij ook de ontwerpen maakte voor de Zilveren Huwelijksmedaille 1962, de Huwelijksmedaille 1966, de Inhuldigingsmedaille 1980 en de Medaille Bezoek aan de Antillen 1980. In de tentoonstelling waren de schitterende gipsen modellé's te zien die de kunstenares voor deze onderscheidingen maakte.
 
2013 - 21 november : presentatie van boek over de Huisorde van Oranje
Op 21 november vond bij het Centraal Bureau voor Genealogie de presentatie plaats van het boek Voor Ons en Ons Huis. Meer dan honderd jaar Huisorde van Oranje 1905-2005 (2011), van de hand van C.P. Mulder en P.A. Christiaans.
In Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 19, nr. 4 (dec. 2013) verscheen een bespreking. Lees de boekbespreking>
 
2013 - 13 oktober : bezoek van Nederlandse en buitenlandse verzamelaars aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Van donderdag 10 oktober tot en met zondag 13 oktober 2013 vond in Nederland het zevende internationale treffen van Europese verenigingen van verzamelaars van orden en onderscheidingen plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de SRO, de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen. Op zondag 13 oktober bezocht een grote groep deelnemers het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het bezoek was uitermate geslaagd.
 
2013 - 24 september : nieuwe website Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Met ingang van 24 september 2013 is de nieuwe website van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden on line. De website is een initiatief van de stichting die het museum ondersteunt. Op dit moment wordt hard gewerkt om de collectie van de stichting on line toegankelijk te maken. Lees het persbericht>
 
2013 - 21 maart : conservator Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden verdedigt proefschrift
Op donderdag 21 maart jl promoveerde drs George Sanders, conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar het beloningsstelsel van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
 
nieuwsarchief.promotie.1nieuwsarchief.promotie.2nieuwsarchief.promotie.3 nieuwsarchief.promotie.4 nieuwsarchief.promotie.5 700 450 5243 9789087043483 Sanders Present van Staat 0-DSC 8218
 
Van het proefschrift Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles van de Staten-Generaal, 1588-1795 verschijnt een handelseditie. De handelseditie van Het Present van Staat is te bestellen bij Uitgeverij Verloren te Hilversum. De prijs bedraagt € 59, exclusief verzendkosten.
 
2012 : Stichting koopt zeldzame geuzenpenning aan
Kort geleden kocht de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden een zogenaamde geuzenpenning aan.
 
nieuwsarchief.2013.geuzenpenning.1 nieuwsarchief.2013.geuzenpenning.2 nieuwsarchief.2013.geuzenpenning.3
 
In april 1566 overhandigden vierhonderd edelen een verzoekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma, die uit naam van koning Filips II de Nederlanden bestuurde. In dit zogenaamde ‘Compromis der Edelen’ bepleitten de ondertekenaars verzachting van de tegen de hervorming gerichte wetten.
Bij die gelegenheid zou een van Margaretha’s adviseurs de Nederlandse edelen als gueux (bedelaars) hebben aangeduid. Niet lang daarna gingen de protesterende edelen de scheldnaam geuzen als een soort eretitel gebruiken, terwijl zij zich tooiden met attributen als bedelnappen, -flessen en –tassen. Ook droegen zij speciale bedelaars- of geuzenpenningen.
De door de Antwerpse beeldhouwer en medailleur Jacques Jonghelinck vervaardigde medailles vertonen op de voorzijde het portret van koning Filips II en op de keerzijde twee ineengeslagen handen, gestoken door een bedelaarstas. Het omschrift dat op de voorzijde begint en op de keerzijde doorloopt, luidt EN TOVT FIDELLES AV ROY / IVSQVES A PORTER LA BESACE ('In alles trouw aan de Koning / tot aan de bedeltas toe').
Jacques Jonghelinck (1530-1606). Verguld zilver, 1566; 29,6 x 2,9 mm, 6,15 gram.