Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
medaille
Paleis Het Loo
De Kanselarij der Nederlandse Orden
 
In 1954 werd in de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag een museum ingericht van orden en onderscheidingen. In de daarop volgende jaren nam de verzameling van dit nieuwe museum explosief in omvang toe en was aan een nieuwe behuizing toe. Die werd in 1984 gevonden in Paleis Het Loo te Apeldoorn.
De volledige verzameling van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden omvat bijna 25.000 voorwerpen en behoort daarmee tot de grootste openbare collecties ter wereld. In een vaste presentatie verdeeld over zeven kabinetten krijgt de bezoeker aan de hand van bijna 2.000 voorwerpen een represenatief beeld van het ontstaan van orden en onderscheidingen én van de enorme diversiteit daarvan in binnen- en buitenland.
 
 

Paleis Het Loo

In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis Het Loo. In 1984 werd dit voormalige Koninklijk Paleis na een grondige restauratie opengesteld voor publiek.
 

overhetmuseum-HetLoo

 tuin  koets
 
De ingerichte vertrekken geven een beeld van drie eeuwen bewoning door de Oranjes, terwijl de tuinen met fonteinen en bloemperken de sfeer van de 17de eeuw ademen. Door zijn ligging in één van de mooiste natuurgebieden van Nederland is een bezoek aan Paleis Het Loo in ieder jaargetijde uniek. Bij de herinrichting van het paleis vormden de 17de-eeuwse appartementen van de eerste bewoners, Koning-stadhouder Willem III en Koningin Mary II, het uitgangspunt. Ze zijn het begin van een chronologische reeks vertrekken, gewijd aan de Oranjes, met als laatste de vertrekken van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana.
 
 

De Kanselarij der Nederlandse Orden

In Den Haag bevindt zich de Kanselarij der Nederlandse Orden. Tot 1980 was de Kanselarij gehuisvest aan de Javastraat 50 te Den Haag. Vanaf 1954 was hier het Kanselarijmuseum gevestigd. Per 1 januari 1984 werden de verzamelingen en de inventaris van het museum overgedragen aan Rijksmuseum Paleis het Loo te Apeldoorn.
 
museum.kanselarij.1    museum.kanselarij.2    museum.kanselarij.3    museum.kanselarij.4
 
De Kanselarij verzorgt de administratie omtrent het verlenen van onderscheidingen, de verzending van de ordetekenen en de opvraag hiervan bij overlijden of bij bevordering in een hogere rang. Ook adviseert de Kanselarij de regering over ridderorden en onderscheidingen. De Kanselarij der Nederlandse Orden is een zelfstandig orgaan, dat voor administratieve aangelegenheden van personele en financiële aard is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Tegenwoordig is de Kanselarij der Nederlandse Orden gevestigd aan de Nassaulaan 18.