De Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

Spoedig na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat de gedachte om een beloningsmedaille in te stellen. De behoefte aan deze medaille komt voort uit de wens om personen te belonen die het landsbelang op een wetenschappelijke of culturele manier dienen. Op 26 juni 1817 wordt bij koninklijk besluit invulling gegeven aan deze wens en wordt een medaille, in de vorm van een legpenning, ingesteld.

Medaille voor Menslievend Hulpbetoon

Medaille voor Menslievend Hulpbetoon

Spoedig na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat de gedachte om een beloningsmedaille in te stellen. De behoefte aan deze medaille komt voort uit de wens om personen te belonen die het landsbelang op een wetenschappelijke of culturele manier dienen. Op 26 juni 1817 wordt bij koninklijk besluit invulling gegeven aan deze wens en wordt een medaille, in de vorm van een legpenning, ingesteld.