Home > Collectie

Onze Collectie aan de hand van verhalen

De collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden telt bijna 25.000 voorwerpen. Naast fraaie Nederlandse én buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen, bestaat de verzameling tevens uit marokijnleren etuis, gekalligrafeerde oorkonden en statutenboeken, kleurrijke orde- en ambtskostuums, geschilderde en gegraveerde portretten van gedecoreerden, porselein en tal van andere objecten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Om u de collectie niet alleen te laten zien maar deze ook in een historisch kader te plaatsen, hebben we de belangrijkste stukken ondergebracht in thema’s. Hieronder kunt u een keuze maken en lezen over Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen door de eeuwen heen.

  • Reset

11 resultaten gevonden

Republiek der Verenigde Nederlanden, 1588 – 1795

Tijdens Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakten de Noord-Nederlandse gewesten zich los van hun Habsburgse landsheer, de Spaanse koning Filips II. De opstandige gewesten sloten zich aaneen tot de Republiek der Verenigde Nederlanden en volgden Filips II op als soeverein: ieder gewest was soeverein.

Soeverein Vorst, 1813 – 1815

Na de desastreus verlopen Russische veldtocht van 1812 en de verpletterende nederlaag in de Volkerenslag bij Leipzig medio oktober 1813, trokken de Franse troepen zich halsoverkop terug naar Parijs. Op tal van plaatsen in Nederland braken gevechten uit tussen gewapende burgers en wegtrekkende Franse…