medaille voor Menslievend Hulpbetoon

Een zilveren medaille voor de burgemeester van Zijpe

In de nacht van 3 op 4 december 1882 strandde het Engelse stoomschip Strathmore voor de kust van Callantsoog. In eerste instantie vond de kapitein van het schip het niet nodig om het schip te verlaten in de hoop dat het overboord zetten van een deel van de vracht het drijfvermogen weer zou herstellen. Dit mocht echter niet baten evenals een latere poging om met sleepboten het schip weer vlot te krijgen.

Inmiddels was de zee onstuimig geworden, sloegen de golven over het vastgelopen schip en ontstond langzaam toch paniek. Een reddingsboot vertrok vanaf Callantoog en bereikte uiteindelijk door de hevige branding de Strathmore. Op dat moment was de paniek al groot geworden en sprong een te groot aantal personen in de reddingsboot waardoor de reddingsboot op de terugtocht omsloeg. Drie Britten en zes Nederlandse kwamen hierdoor om het leven. Bij de reddingsactie was ook de burgemeester van Callantsoog en Zijpe betrokken, de heer Gerardus Cornelis Hulst. De redders ontvingen van koning Willem III een beloningsmedaille voor Menslievend Hulpbetoon voor de met levensgevaar uitgevoerde redding. Hierbij was wel enig onderscheid in stand gemaakt, de burgemeester ontving de medaille in zilver en de overige betrokkenen een bronzen exemplaar. In de collectie bevindt zich de zilveren medaille van burgemeester Hulst. Dhr. Hulst droeg de medaille vol trots, zo valt te zien aan een schilderij in het Zijper Museum.

De medaille voor Menslievend Hulpbetoon is een van de oudste Nederlandse onderscheidingen en wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt mensenredders te belonen. Afhankelijk van de moeilijkheid van de redding kan de medaille in brons, zilver of goud verleend worden. Gedurende het bestaan van deze beloning is het uiterlijk een aantal keer veranderd. Burgemeester Hulst heeft hij de medaille in eerste instantie gekregen in de vorm van legpenning. Later heeft hij deze penning op eigen kosten vervangen door een draagmedaille met de beeltenis van koningin Wilhelmina. Wilt u meer weten over de Medaille voor Menslievend Hulpbetoon?

Bronnen:

  • De Opregte Haarlemsche Courant van 7 december 1882.
  • Het Zijper Museum.