home onze collectie

Onze Collectie aan de hand van verhalen

De collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden telt bijna 25.000 voorwerpen. Naast fraaie Nederlandse én buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen, bestaat de verzameling tevens uit marokijnleren etuis, gekalligrafeerde oorkonden en statutenboeken, kleurrijke orde- en ambtskostuums, geschilderde en gegraveerde portretten van gedecoreerden, porselein en tal van andere objecten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Om u de collectie niet alleen te laten zien maar deze ook in een historisch kader te plaatsen, hebben we de belangrijkste stukken ondergebracht in thema's. Hieronder kunt u een keuze maken en lezen over Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen door de eeuwen heen.