Home > Nieuws

Nieuws

22 resultaten gevonden

21 december 2023

Nu online: Nieuwsbrief 3-2023

In Nieuwsbrief 3-2023 besteden wij aandacht aan een bijzondere, onlangs door de stichting verworven, rozenkrans van de Orde van de Heilige Geest. Het tweede onderwerp betreft de Orde van de Eikenkroonen het derde artikel gaat over de Atjeh medaille. Aan deze nieuwsbrief werd meegewerkt door dr. George Sanders, conservator ridderorden en onderscheidingen van Paleis Het Loo, […]

26 april 2023

Nu online: Nieuwsbrief 2 over de Lintjesregen 2023

Het eerste onderwerp van deze nieuwsbrief gaat over de Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, de Lintjesregen. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om ongeveer 2850 burgers te decoreren. Een  eerbetoon voor hun bijzondere maatschappelijke verdiensten. Deze nieuwsbrief informeert u over de cijfers en over de wetenswaardigheden van  de Lintjesregen van vandaag. Ook dit […]

1 maart 2023

Nu online: Nieuwsbrief 1 2023

In deze Nieuwsbrief staan we stil bij een aantal wijzigingen in het bestuur van de Stichting, bij de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau, bij de watersnoodramp van 1953 én bij een bijzonder schilderij van de Java-oorlog uit de collectie van de Stichting dat te zien is in Museum Bronbeek te Arnhem.

14 november 2022

Nu online: Nieuwbrief 3 2022

In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor drie bijzondere portretten uit de collectie van de stichting, voor de heruitgave van een standaardwerk op het gebied van Nederlandse militaire onderscheidingen en voor het tweehonderdjarige bestaan van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

26 april 2022

Nu online: Nieuwsbrief 2 over de Lintjesregen 2022

Deze nieuwsbrief gaat allereerst over de Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, de Lintjesregen. Het heeft Zijne Majesteit behaagt om 3026 burgers te decoreren, een  eerbetoon voor hun bijzondere maatschappelijk verdiensten. U verneemt hier de cijfers en de wetenswaardigheden over de Lintjesregen van vandaag.Ook dit jaar worden er verschillende decoraties uitgereikt. Het tweede artikel handelt over de […]

27 maart 2022

Nu online: Nieuwsbrief 1 2022

In deze nieuwsbrief komen vier onderwerpen aan de orde. Het eerste onderwerp betreft het Turfschipvan Breda. Dan volgt een artikel over de graveur George. In het derde artikel schenken wij aandacht aande herdenking van het rampjaar 1672 en tenslotte nieuws over Paleis Het Loo. 

28 oktober 2021

Nieuwsbrief 2 van 2021

In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.Het eerste onderwerp betreft het Groningens Ontzet dat ieder jaar op 28 augustus wordt gevierd.Dan volgt een artikel over twee tentoonstellingen in Parijs over Napoleon en tenslotte een artikel over de Keizerlijke Orde van de Unie.

26 april 2021

Nieuwsbrief 1 van 2021

In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.Het eerste onderwerp is deuitreiking van Koninklijke onderscheidingen, de zogenaamde lintjesregen. Dan volgt een artikel over deridderorden van luitenant-admiraal Van Kinsbergen (1735-1819) en tenslotte een toepasselijk artikel intijden van corona over epidemieën.

29 oktober 2020

Nieuwsbrief 3 van 2020

In deze nieuwsbrief  is er aandacht voor de ‘Glorious Revolution’, de instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw en voor koninklijke beloningspenningen. Normaal gesproken behandelt de nieuwsbrief drie onderwerpen. Echter op 25 september j.l. werd een piepkleine gouden medaille uitgereikt. Het bijzondere verhaal van deze onderscheiding willen wij u niet onthouden.