11 december 2019: Lezing ‘Orde van de Kousenband’ op Paleis Het Loo

20 november 2019


In Nieuwsbrief 2 van dit jaar hebben wij aandacht besteed aan de Orde van de Kousenband. Dit vanwege het feit dat op maandag 17 juni j.l. koning Willem-Alexander op Windsor Castle is geïnstalleerd als 1012de ridder van The Most Noble Orde of the Garter, de Orde van de Kousenband. Samen met de Spaanse koning Felipe VI. Vrijwel alle Nederlandse koningen, koninginnen en stadhouders gingen onze koning voor. Maar de band tussen ons land en de oudste in 1348 opgerichte Engelse ridderorde gaat nog veel verder terug in de tijd en dateert zelfs van vóórdat Nederland in de tweede helft van de 16de eeuw een Republiek werd.

In een rijkelijk geïllustreerde lezing gaat dr. George Sanders, conservator ridderorden en onderscheidingen van Paleis Het Loo, dieper in op de band tussen Nederland en de Orde van de Kousenband. Daarbij besteedt hij ruim aandacht aan de ‘pump and circumstance’  die bij de orde horen, aan de fraaie ordegewaden en de schitterende, vaak met diamanten en edelstenen versierde ordetekens.

Als U deze lezing wilt bijwonen dan kunt U hiervoor toegangskaarten verkrijgen via de ticketshop van Paleis het Loo.
Onder ‘Lezingen 11 december’ geeft u aan wanneer en met hoeveel personen u de lezing wilt bijwonen.