home nieuws

Nieuws

20
november 2019

11 december 2019: Lezing 'Orde van de Kousenband' op Paleis Het Loo

In Nieuwsbrief 2 van dit jaar hebben wij aandacht besteed aan de  Orde van de Kousenband.  Dit vanwege het feit dat  op maandag 17 juni j.l. koning Willem-Alexander op Windsor Castle is geïnstalleerd als 1012de ridder van The Most Noble Orde of the Garter, de Orde van de Kousenband. Samen met de Spaanse koning Felipe VI. Vrijwel alle Nederlandse koningen, koninginnen en stadhouders gingen onze koning voor. Maar de band tussen ons land en de oudste in 1348 opgerichte Engelse ridderorde gaat nog veel verder terug in de tijd en dateert zelfs van vóórdat Nederland in de tweede helft van de 16de eeuw een Republiek werd.

In een rijkelijk geïllustreerde lezing gaat dr. George Sanders, conservator ridderorden en onderscheidingen van Paleis Het Loo, dieper in op de band tussen Nederland en de Orde van de Kousenband. Daarbij besteedt hij ruim aandacht aan de 'pump and circumstance'  die bij de orde horen, aan de fraaie ordegewaden en de schitterende, vaak met diamanten en edelstenen versierde ordetekens.

Als U deze lezing wilt bijwonen dan kunt U hiervoor toegangskaarten verkrijgen via de ticketshop van Paleis het Loo.
Onder ‘Lezingen 11 december’ geeft u aan wanneer en met hoeveel personen u de lezing wilt bijwonen.

05
november 2019

Nu online: nieuwsbrief 3 van 2019

Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 3 van 2019 downloaden.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de bijzondere triomfpenning op het Ontzet van Leiden en voor postume onderscheidingen voor sergeant Philip de Koning.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

18
juni 2019

Nu online: nieuwsbrief 2 van 2019

Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 2 van 2019 downloaden.

Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de geschiedenis en achtergrond van de Orde van de Kousenband ter gelegenheid van de installatie van koning Willem-Alexander in deze Orde op Garter Day, maandag 17 juni 2019.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

26
april 2019

Nu online: nieuwsbrief 1 van 2019


Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 1 van 2019 downloaden. De nieuwsbrief bevat onder andere informatie over lintjesregen 2019. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

19
november 2018

Nu online: nieuwsbrief 2 van 2018

Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 2 van 2018 downloaden. In deze nieuwsbrief berichten wij  over de nieuwe Ridder der Militaire Willems-Orde Roy de Ruiter  en besteden wij aandacht aan het uitlenen van collectiestukken. Vanwege de tijdelijke sluiting van Paleis Het Loo zijn delen van de collectie te zien in andere musea, onder meer in Parijs. Eén van de uitgeleende stukken, de keten van de Orde van de Heilige Michaël wordt nader belicht.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.


naar de vorige pagina naar de volgende pagina