home nieuws

Nieuws

26
april 2021

Nu online: Nieuwsbrief 1 van 2021

U kunt nu nieuwsbrief 1 van 2021 hier downloaden.

In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.Het eerste onderwerp is de
uitreiking van Koninklijke onderscheidingen, de zogenaamde lintjesregen. Dan volgt een artikel over de
ridderorden van luitenant-admiraal Van Kinsbergen (1735-1819) en tenslotte een toepasselijk artikel in
tijden van corona over epidimieën.

 

29
oktober 2020

Nu online: Nieuwsbrief 3 van 2020

U kunt u nu nieuwsbrief 3 van 2020 hier downloaden. In deze nieuwsbrief  is er aandacht  voor  de 'Glorious Revolution',  de instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw en voor koninklijke beloningspenningen.
Normaal gesproken behandelt de nieuwsbrief drie onderwerpen. Echter op 25 september j.l. werd een piepkleine gouden medaille uitgereikt. Het bijzondere verhaal van deze  onderscheiding  willen wij u niet onthouden. 

24
april 2020

Nu online: Nieuwsbrief 2 van 2020

Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 2 van 2020 downloaden.

Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de lintjesregen 2020, de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

 

25
maart 2020

Nu online: nieuwsbrief 1 van 2020

Vanaf nu kunt u nieuwsbrief 1 van 2020 downloaden.

In deze eerste nieuwsbrief van 2020 aandacht voor de tentoonstelling 'Juwelen. Schitteren aan het Russische hof' in de Hermitage Amsterdam.
Verder wordt aandacht besteed aan de publicatie 'Koninklijk bewijs van Erkentelijkheid' geschreven door Hans Boetier en Robin Biemans en aan een bijzondere borstster uit de Napoleontische tijd

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

20
november 2019

11 december 2019: Lezing 'Orde van de Kousenband' op Paleis Het Loo

In Nieuwsbrief 2 van dit jaar hebben wij aandacht besteed aan de  Orde van de Kousenband.  Dit vanwege het feit dat  op maandag 17 juni j.l. koning Willem-Alexander op Windsor Castle is geïnstalleerd als 1012de ridder van The Most Noble Orde of the Garter, de Orde van de Kousenband. Samen met de Spaanse koning Felipe VI. Vrijwel alle Nederlandse koningen, koninginnen en stadhouders gingen onze koning voor. Maar de band tussen ons land en de oudste in 1348 opgerichte Engelse ridderorde gaat nog veel verder terug in de tijd en dateert zelfs van vóórdat Nederland in de tweede helft van de 16de eeuw een Republiek werd.

In een rijkelijk geïllustreerde lezing gaat dr. George Sanders, conservator ridderorden en onderscheidingen van Paleis Het Loo, dieper in op de band tussen Nederland en de Orde van de Kousenband. Daarbij besteedt hij ruim aandacht aan de 'pump and circumstance'  die bij de orde horen, aan de fraaie ordegewaden en de schitterende, vaak met diamanten en edelstenen versierde ordetekens.

Als U deze lezing wilt bijwonen dan kunt U hiervoor toegangskaarten verkrijgen via de ticketshop van Paleis het Loo.
Onder ‘Lezingen 11 december’ geeft u aan wanneer en met hoeveel personen u de lezing wilt bijwonen.


naar de vorige pagina naar de volgende pagina