Nieuwsbrief 1 van 2021

26 april 2021


In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.Het eerste onderwerp is de
uitreiking van Koninklijke onderscheidingen, de zogenaamde lintjesregen. Dan volgt een artikel over de
ridderorden van luitenant-admiraal Van Kinsbergen (1735-1819) en tenslotte een toepasselijk artikel in
tijden van corona over epidemieën.