Nieuwsbrief 2 van 2021

28 oktober 2021


In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.
Het eerste onderwerp betreft het Groningens Ontzet dat ieder jaar op 28 augustus wordt gevierd.
Dan volgt een artikel over twee tentoonstellingen in Parijs over Napoleon en tenslotte een artikel over de Keizerlijke Orde van de Unie.