Nieuwsbrief 3 van 2019

5 november 2019


In deze nieuwsbrief aandacht voor de bijzondere triomfpenning op het Ontzet van Leiden en voor postume onderscheidingen voor sergeant Philip de Koning.