Home > Over het museum

Over het museum

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden is een onderdeel van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het museum bezit een van de grootste verzamelingen ridderorden en onderscheidingen ter wereld.

De collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden telt bijna 25.000 voorwerpen. Naast fraaie Nederlandse én buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen, bestaat de verzameling tevens uit marokijnleren etuis, gekalligrafeerde oorkonden en statutenboeken, kleurrijke orde- en ambtskostuums, geschilderde en gegraveerde portretten van gedecoreerden, porselein en tal van andere objecten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Meteen na de oprichting in 1956 begon de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden met het verzamelen van ordetekenen, eretekens en andere voorwerpen die betrekking hebben op de wereld van ridderorden en onderscheidingen. In de beginjaren schonk de stichting de aangekochte voorwerpen aan het museum.

Sinds 1961 blijft de stichting eigenaar van de voorwerpen die zij aankoopt. Deze worden aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in bruikleen afgestaan ter plaatsing in Paleis Het Loo. De collectie van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevat verschillende zeldzame topstukken