Home > Over het museum > Donateur worden

Donateur worden

Wordt donateur van de Stichting tot Instandhouding en ondersteun het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Dankzij uw donatie is de stichting in staat om aan de verzameling van het museum nieuwe, bijzondere aanwinsten toe te voegen.

Iedere donatie is van harte welkom.

Wie € 37,50 of meer doneert met vermelding van zijn/haar geboortedatum, ontvangt een ‘Vriendenpas Paleis Het Loo’ die een heel jaar lang gratis toegang geeft tot Paleis Het Loo, het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en de paleistuinen. Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL03INGB0000155845 t.n.v. Sticht Instandh. Museum Kanselarij Ned Orden.

Meer informatie over de vriendenpas vindt u op  

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijft u graag op de hoogte van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ik wil graag donateur worden    Bij een donatie van € 50 of meer ontvangt ook uw partner een vriendenpas. Geef in dat geval zijn of haar naam en geboortedatum op voor vermelding op de vriendenpas: