Home > Over het museum > Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden

In Den Haag bevindt zich de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij verzorgt de administratie omtrent het verlenen van onderscheidingen, de verzending van de ordetekenen en de opvraag hiervan bij overlijden of bij bevordering in een hogere rang. Ook adviseert de Kanselarij de regering over ridderorden en onderscheidingen. De Kanselarij der Nederlandse Orden is een zelfstandig orgaan, dat voor administratieve aangelegenheden van personele en financiële aard is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tot 1980 was de Kanselarij gehuisvest aan de Javastraat 50 te Den Haag. Tegenwoordig is de Kanselarij der Nederlandse Orden gevestigd aan de Nassaulaan 18.

 In 1954 werd in de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag een museum ingericht van orden en onderscheidingen. In de daarop volgende jaren nam de verzameling van dit nieuwe museum explosief in omvang toe en was aan een nieuwe behuizing toe. Die werd in 1984 gevonden in Paleis Het Loo te Apeldoorn.

De volledige verzameling van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden omvat bijna 25.000 voorwerpen en behoort daarmee tot de grootste openbare collecties ter wereld. In een vaste presentatie verdeeld over zeven kabinetten krijgt de bezoeker aan de hand van bijna 2.000 voorwerpen een representatief beeld van het ontstaan van orden en onderscheidingen én van de enorme diversiteit daarvan in binnen- en buitenland.

De volledige verzameling van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden omvat bijna 25.000 voorwerpen en behoort daarmee tot de grootste openbare collecties ter wereld.