Home > Over het museum > Stichting

Stichting

De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden werd opgericht in 1956. De stichting ondersteunt het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden op verschillende wijzen. Zoals het doen van aankopen ten behoeve van de verzameling van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Tevens wil de stichting belangstelling voor het museum wekken door de uitgifte van folders, gidsen, boeken en de nieuwsbrief..

Deze website is een initiatief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Bestuurssamenstelling

Per 3 februari 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Drs. W.F.H. de Boer, voorzitter
G.H.J. Weierink, vice-voorzitter
B.A. Steevensz, secretaris
Drs. H.A. van der Meer RC, penningmeester
Drs. M. van der Feltz-van Gorp, lid van het bestuur

Ondersteuning bestuur:
A.A.M. Bolwerk, ondersteunend penningmeester
P.J.W. van Sweeden, ondersteunend secretaris

Namens Paleis Het Loo is Dr. G.P. Sanders als adviseur aan de Stichting verbonden.

Secretariaat & administratie

Koninklijk Park 1
7315 JA Apeldoorn
Nederland

T 055-5772400
E info@kanselarijmuseum.nl