Soeverein Vorst, 1813 - 1815

Soeverein Vorst, 1813 – 1815

Na de desastreus verlopen Russische veldtocht van 1812 en de verpletterende nederlaag in de Volkerenslag bij Leipzig medio oktober 1813, trokken de Franse troepen zich halsoverkop terug naar Parijs. Op tal van plaatsen in Nederland braken gevechten uit tussen gewapende burgers en wegtrekkende Franse troepen.

De vrijheidsstrijd gaf aanleiding tot de verlening van onderscheidingen, die vaak door lokale overheden of particuliere organisaties werden ingesteld en nadien bij Koninklijk Besluit werden erkend. Tot de oudste onderscheidingen behoren de medailles op de acties bij Den Briel, fort Duquesne en Den Bosch. Ook de inzet van verschillende compagnieën vrijwilligers na de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 vormde aanleiding voor de instelling van onderscheidingen.

Met de val van Parijs op 31 maart 1814 en de verbanning van Napoleon Bonaparte naar Elba leek de rust op het militaire front weergekeerd. Een nieuwe Nederlandse staat begon vorm te krijgen: op 30 maart 1814 werd Willem Frederik, zoon van de vroegere stadhouder Willem V, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als Soeverein Vorst.