Home > Collectie

Onze Collectie aan de hand van verhalen

De collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden telt bijna 25.000 voorwerpen. Naast fraaie Nederlandse én buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen, bestaat de verzameling tevens uit marokijnleren etuis, gekalligrafeerde oorkonden en statutenboeken, kleurrijke orde- en ambtskostuums, geschilderde en gegraveerde portretten van gedecoreerden, porselein en tal van andere objecten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Om u de collectie niet alleen te laten zien maar deze ook in een historisch kader te plaatsen, hebben we de belangrijkste stukken ondergebracht in thema’s. Hieronder kunt u een keuze maken en lezen over Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen door de eeuwen heen.

  • Reset

11 resultaten gevonden

De Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

Spoedig na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat de gedachte om een beloningsmedaille in te stellen. De behoefte aan deze medaille komt voort uit de wens om personen te belonen die het landsbelang op een wetenschappelijke of culturele manier dienen. Op 26 juni 1817 wordt bij koninklijk besluit invulling gegeven aan deze wens en wordt een medaille, in de vorm van een legpenning, ingesteld.

Een zilveren medaille voor de burgemeester van Zijpe

In de nacht van 3 op 4 december 1882 strandde het Engelse stoomschip Strathmore voor de kust van Callantsoog. In eerste instantie vond de kapitein van het schip het niet nodig om het schip te verlaten in de hoop dat het overboord zetten van een deel van de vracht het drijfvermogen weer zou herstelle…

Geestelijke ridderorden

Bijna twee eeuwen lang van 1099 tot 1291 regeerden kruisvaarders over grote delen van het Heilige Land. Geestelijke ridderorden als de Orde van het Hospitaal van Sint Jan te Jeruzalem, de Orde der Tempeliers en de Duitsche Orde speelden een belangrijke rol in de kruisvaardersstaten. Zij verpleegden …

Het Koninkrijk Holland, 1806 – 1810

Met het verdrag van Parijs van 24 mei 1806 verhief de Franse keizer Napoleon Bonaparte de Bataafse Republiek tot Koninkrijk Holland. Hij benoemde zijn jongere broer Louis tot koning van Holland. Op die manier wilde de keizer zijn greep op de Nederlanden verstevigen. Het koninkrijk Holland diende de …

Huwelijksmedaille Wilhelmina en Hendrik

“Ik nodig U eerbiedig uit van Uwe zetels op te staan en elkander de rechterhand te geven en vraag u Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, Hertog van Mecklenburg, en u Wilhelmina Helena Pauline Maria, bij de gratie Gods koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, of gij verklaart, dat gij …

Inlijving bij het Franse keizerrijk, 1810 – 1813

Op 1 juli 1810 deed Lodewijk Napoleon afstand van de troon ten gunste van zijn minderjarige zoon Napoleon Lodewijk, die hem opvolgde als Lodewijk II. Nauwelijks twee weken later lijfde Napoleon de Nederlanden in. Amsterdam werd de derde stad van het Franse keizerrijk. De keizer benoemde maarschalk O…

Koninkrijk der Nederlanden, 1815 – nu

Tussen 1813 en 1815 maakten het huidige Nederland, België en Luxemburg zich los uit het rijk van de Franse keizer Napoleon. Samen vormden Nederland en België het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, geregeerd door koning Willem I. De koning was tegelijkertijd groothertog van Luxemburg.

Medaille van de Commissie van Erkentenis

Op 16 december 1832 is in Amsterdam een commissie gevormd. De commissie had als doel giften in te zamelen om oud-strijders van de Citadel en de Schelde of hun nabestaanden bij te kunnen staan.

Medaille voor Menslievend Hulpbetoon

Spoedig na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat de gedachte om een beloningsmedaille in te stellen. De behoefte aan deze medaille komt voort uit de wens om personen te belonen die het landsbelang op een wetenschappelijke of culturele manier dienen. Op 26 juni 1817 wordt bij koninklijk besluit invulling gegeven aan deze wens en wordt een medaille, in de vorm van een legpenning, ingesteld.