Home > Lintje gekregen?

Lintje gekregen?

Een uitleg over de civiele Nederlandse ridderorden, ook wel ‘lintjes’ genoemd.

De Nederlandse ridderorden zijn onderverdeeld in twee civiele ridderorden en één militaire, de Militaire Willemsorde. Deze militaire ridderorde laten wij hier verder buiten beschouwing.

De civiele ridderorden zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheidingen worden ook wel ‘lintjes’ genoemd en worden toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De naam ‘lintje’ is te danken aan de vroegere gewoonte om op de revers of op een japon een klein stukje lint of een rozet in de kleuren van de verkregen onderscheiding te dragen.

De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland. Deze wordt sporadisch uitgereikt. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde als deze persoon persoonlijk of in groepsverband een prestatie van zeer exceptionele aard heeft geleverd voor de samenleving.  Dragers van deze ridderorde zijn meestal al  eerder in het nieuws geweest. Te denken valt aan winnaars van een Nobelprijs of sporters die met een Olympische medaille zijn thuisgekomen. Ook vooraanstaande kunstenaars of wetenschappers die uniek onderzoek verricht hebben komen voor deze ridderorde in aanmerking.

De Orde van Oranje-Nassau  wordt veelal uitgereikt aan  mensen die zich persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij of de Staat. Zij hebben zich gedurende lange tijd onbaatzuchtig  ingezet voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in verenigingen en andere organisaties die zonder deze inzet niet zouden kunnen bestaan. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Voor élke uitreiking van een civiele ridderorde geldt dat ‘het Zijne Majesteit heeft behaagd’ deze toe te kennen; derhalve een persoonlijke erkenning uit naam van de Koning voor de geleverde maatschappelijke bijdrage.

Elk uitgereikt lintje is een waar verdiend eerbetoon aan de ontvanger.

Wilt u lid worden van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden? Méér informatie vindt u op hun website.

Lees hier meer gedetailleerde informatie over de Nederlandse civiele ridderorden.