home over het museum stichting

Stichting

De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden werd opgericht in 1956. De stichting ondersteunt het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden op verschillende wijzen. De stichting schrijft mensen aan die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen met de vraag om een donatie te doen. De op die wijze verkregen gelden worden gebruikt om aankopen te doen ten behoeve van de verzameling van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Tevens tracht de stichting belangstelling voor het Museum te wekken door de uitgifte van folders, gidsen en het museumboek.

Deze website is een initiatief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Bestuurssamenstelling

Per 2 februari 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

mr. J.C. van Ingen, voorzitter
drs. J.A.M.L.  Abcouwer, vice-voorzitter
B.A. Steevensz, secretaris
M. Beker, penningmeester
drs. M. van der Feltz-van Gorp, lid

Ondersteuning bestuur:
A.A.M Bolwerk RA, ondersteunend penningmeester
P.J.W. van Sweeden, ondersteunend secretaris

Namens Paleis Het Loo is Dr. G.P. Sanders als adviseur aan de Stichting verbonden.

 

Secretariaat & administratie

Koninklijk Park 1
7315 JA Apeldoorn
Nederland

T 055-5772400
E info@kanselarijmuseum.nl