home nieuws

Nieuws

01
maart 2023

Nu online: Nieuwsbrief 1 2023

In deze Nieuwsbrief staan we stil bij een aantal wijzigingen in het bestuur van de Stichting, bij de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau, bij de watersnoodramp van 1953 én bij een bijzonder schilderij van de Java-oorlog uit de collectie van de Stichting dat te zien is in Museum Bronbeek te Arnhem.

14
november 2022

Nu online: Nieuwbrief 3 2022

In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor drie bijzondere portretten uit de collectie van de stichting, voor de heruitgave van een standaardwerk op het gebied van Nederlandse militaire onderscheidingen en voor het tweehonderdjarige bestaan van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

26
april 2022

Nu online: Nieuwsbrief 2 over de Lintjesregen 2022

Nieuwsbrief 2 2022 kunt u hier ophalen

Deze nieuwsbrief gaat allereerst over de Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, de Lintjesregen. Het heeft Zijne Majesteit behaagt om 3026 burgers te decoreren, een  eerbetoon voor hun bijzondere maatschappelijk verdiensten. U verneemt hier de cijfers en de wetenswaardigheden over de Lintjesregen van vandaag.
Ook dit jaar worden er verschillende decoraties uitgereikt. Het tweede artikel handelt over de kleuren en klassen van deze lintjes. 

27
maart 2022

Nu online: Nieuwsbrief 1 2022

Nieuwsbrief 1 2022 kunt u hier ophalen.

In deze nieuwsbrief komen vier onderwerpen aan de orde. Het eerste onderwerp betreft het Turfschip
van Breda. Dan volgt een artikel over de graveur George. In het derde artikel schenken wij aandacht aan
de herdenking van het rampjaar 1672 en tenslotte nieuws over Paleis Het Loo. 

28
oktober 2021

Nu online: Nieuwsbrief 2 van 2021

 U kunt nu nieuwsbrief 2 van 2021 hier downloaden.

In deze Nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een drietal onderwerpen.
Het eerste onderwerp betreft het Groningens Ontzet dat ieder jaar op 28 augustus wordt gevierd.
Dan volgt een artikel over twee tentoonstellingen in Parijs over Napoleon en tenslotte een artikel over de Keizerlijke Orde van de Unie.
 


naar de volgende pagina